Креирај објект со атрибути

Ако оваа икона на Опции лентата е активирана, објектите се прикажани со нивните атрибути додека ги цртате. Ако оваа икона не е активирана, прикажана е само контура при цртањето, и објектот е прикажан со сите атрибути кога ќе го отпуштите копчето на глувчето.

Икона

Креирај објект со атрибути

Please support us!