Дозволи интеракција

Стартува преглед на интеракцијата која е доделена на објект, кога кликате на објект во слајдот. За избор на објект за уредување, задржете го копчето кога кликате.

Икона

Дозволи интеракција

Please support us!