Дозволи ефекти

Пушта преглед на ефектот на анимација кој е доделен на објект, кога кликате на објект во слајдот. За избирање објект за уредување, задржете го копчето кога кликате.

Икона

Дозволи ефекти

Преоди на анимирани слајдови

Animating Objects in Presentation Slides

Please support us!