Дозволи ефекти

Пушта преглед на ефектот на анимација кој е доделен на објект, кога кликате на објект во слајдот. За избирање објект за уредување, задржете го копчето кога кликате.

Икона

Дозволи ефекти

Please support us!