Режим на ротација по кликање на објектот

Го менува однесување на кликот на глувчето, така да рачките за ротирање се појавуваат откако ќе кликнете на објект, и потоа повторно го кликнете. Влечете рачка за ротирање на објектот во саканата насока.

Икона

Режим на ротаација по кликање на објектот

Please support us!