Точки на слепување

Вметнете или изменете ги својствата на точка на слепување. Точка на слепување е сопствена точка на поврзување каде што можете да додадете поврзувач линија.

Icon Glue Points

Точки на слепување

Please support us!