Прво ниво

Ги крие сите заглавја на слајдовите во тековното слајд шоу освен за насловите на слајдот. Скриените заглавја се означени со црно линија пред насловот на слајдот. За покажување на заглавјата, кликнете ја Сите нивоа иконата.

Icon First Level

Прво ниво

Please support us!