Стрелки

Отворете го Стрелки алатникот, каде што можете да додадете прави линии, линии со стрелки и линии за димензија на тековниот слајд или страница.

Tip Icon

Ако сакате можете да додадете стрелка откако ќе нацртате линија со избирање на Форматирај - Линија и потоа избирање на стил на стрелка од Стил полето.


Линија

Црта права линија каде што влечете во тековниот документ. За ограничување на линијата на 45 степени, задржете Shift додека влечете.

Икона

Линија

Крај на линијата со стрелка

Црта права линија која завршува со стрелка каде што влечете во тековниот документ. За ограничување на линијата на 45 степени, задржете Shift додека влечете.

Икона

Крај на линијата со стрелка

Линија со стрелка/крукче

Црта права линија која почнува со стрелка и завршува со круг каде што влечете во тековниот документ. За ограничување на линијата на 45 степени, задржете Shift додека влечете.

Икона

Линија со стрелка/крукче

Линија со стрелка/квадратче

Црта прва линија која почнува со стрелка и завршува со квадрат каде што влечете во тековниот документ, За ограничување на линијата на 45 степени, задржете Shift додека влечете.

Икона

Линија со стрелка/квадратче

Линија (45 степени)

Црта права линија која е ограничена со агли од 45 степени.

Икона

Линија (45 степени)

Линијата започнува со стрелка

Црта права линија која почнува со стрелка каде што влечете во тековниот документ. За ограничување на линијата на 45 степени, задржете Shift додека влечете.

Икона

Линијата започнува со стрелка

Линија со крукче/стрелка

Црта права линија која почнува со круг и завршува со стрелка каде што влечете во тековниот документ. За ограничување на линијата на 45 степени, задржете Shift додека влечете.

Икона

Линија со крукче/стрелка

Линија со квадратче/стрелка

Црта права линија која почнува со квадрат и завршува со стрелка каде што влечете во тековниот документ. За ограничување на линијата на 45 степени, задржете Shift додека влечете.

Икона

Линија со квадратче/стрелка

Линија за димензија

Црта линија која ја прикажува должината на димензијата сврзана со водилки. Линиите за димензија автоматски пресметуваат и прикажуваат линеарни димензии.. За цртање на линија за димензија, отворете го Стрелки алатникот и кликнете ја Линија за димензија иконата. Преместете го вашиот покажувач каде што сакате да почне линијата и влечете за цртање на линијата за димензија. Отпуштете кога е завршено.

Tip Icon

Ако сакате линијата за димензија да биде со исто должина како страната на близок објект, задржете го копчето додека влечете. За ограничување на линијата за димензија на 45 степени, задржете го Shift копчето додека влечете.


In LibreOffice Draw, a dimension line is always inserted on the layer called Dimension Lines. If you set that layer to invisible, you will not see any dimension line in your drawing.

Икона

Линија за димензија

Линија со стрелки

Црта права линија која почнува со стрелки на двата краеви каде што влечете во тековниот документ. За ограничување на линијата на 45 степени, задржете Shift додека влечете.

Икона

Линија со стрелки

Please support us!