Стрелки

Отворете го Стрелки алатникот, каде што можете да додадете прави линии, линии со стрелки и линии за димензија на тековниот слајд или страница.

tip

Ако сакате можете да додадете стрелка откако ќе нацртате линија со избирање на Форматирај - Линија и потоа избирање на стил на стрелка од Стил полето.


Line

Црта права линија каде што влечете во тековниот документ. За ограничување на линијата на 45 степени, задржете Shift додека влечете.

Icon Line

Линија

Крај на линијата со стрелка

Црта права линија која завршува со стрелка каде што влечете во тековниот документ. За ограничување на линијата на 45 степени, задржете Shift додека влечете.

Icon Line Ends with Arrow

Крај на линијата со стрелка

Линија со стрелка/крукче

Црта права линија која почнува со стрелка и завршува со круг каде што влечете во тековниот документ. За ограничување на линијата на 45 степени, задржете Shift додека влечете.

Icon Line with Arrow/Circle

Линија со стрелка/крукче

Линија со стрелка/квадратче

Црта прва линија која почнува со стрелка и завршува со квадрат каде што влечете во тековниот документ, За ограничување на линијата на 45 степени, задржете Shift додека влечете.

Icon Line with Arrow/Square

Линија со стрелка/квадратче

Линија (45 степени)

Црта права линија која е ограничена со агли од 45 степени.

Icon Line (45°)

Линија (45 степени)

Линијата започнува со стрелка

Црта права линија која почнува со стрелка каде што влечете во тековниот документ. За ограничување на линијата на 45 степени, задржете Shift додека влечете.

Icon Line Starts with Arrow

Линијата започнува со стрелка

Линија со крукче/стрелка

Црта права линија која почнува со круг и завршува со стрелка каде што влечете во тековниот документ. За ограничување на линијата на 45 степени, задржете Shift додека влечете.

Icon Line with Circle/Arrow

Линија со крукче/стрелка

Линија со квадратче/стрелка

Црта права линија која почнува со квадрат и завршува со стрелка каде што влечете во тековниот документ. За ограничување на линијата на 45 степени, задржете Shift додека влечете.

Icon Line with Square/Arrow

Линија со квадратче/стрелка

Линија за димензија

Црта линија која ја прикажува должината на димензијата сврзана со водилки. Линиите за димензија автоматски пресметуваат и прикажуваат линеарни димензии.. За цртање на линија за димензија, отворете го Стрелки алатникот и кликнете ја Линија за димензија иконата. Преместете го вашиот покажувач каде што сакате да почне линијата и влечете за цртање на линијата за димензија. Отпуштете кога е завршено.

tip

Ако сакате линијата за димензија да биде со исто должина како страната на близок објект, задржете го копчето додека влечете. За ограничување на линијата за димензија на 45 степени, задржете го Shift копчето додека влечете.


In LibreOffice Draw, a dimension line is always inserted on the layer called Dimension Lines. If you set that layer to invisible, you will not see any dimension line in your drawing.

Icon Dimension Line

Линија за димензија

Линија со стрелки

Црта права линија која почнува со стрелки на двата краеви каде што влечете во тековниот документ. За ограничување на линијата на 45 степени, задржете Shift додека влечете.

Icon Line with Arrows

Линија со стрелки

Please support us!