3Д објекти

Отворете го 3D објекти алатник, каде можете да додадете 3D облици на тековниот слајд.

Икона

3Д објекти

Tip Icon

За ротирање на 3D објект околу било која од трите оски, кликнете за избирање на објектот и потоа повторно кликнете за прикажување на рачките за ротација. Влечете ја рачката во насоката во која сакате да се ротира објектот.


Коцка

Црта пополнета коцка каде што влечете во слајдот. За цртање на 3D правоаголник, задржете Shift додека влечете.

Икона

Коцка

Топка

Црта пополнета топка каде што влечете во слајдот. За цртање на сфероид, задржете Shift додека влечете.

Икона

Топка

Цилиндар

Црта цилиндер кој е базиран на круг каде што влечете во слајдот. За цртање на цилиндер кој е базиран на овален објект, задржете Shift додека влечете.

Икона

Цилиндар

Конус

Црта конус кој е базиран на круг каде што влечете во слајдот. За цртање на конус кој е базиран на овален објект, задржете Shift додека влечете.

Икона

Конус

Пирамида

Црта пирамида со квадратна основа каде што влечете во слајдот. За цртање на пирамида со правоаголна основа, задржете Shift додека влечете. За одредување друг полигон за основата на пирамидата, отворете го 3D ефекти дијалогот и кликнете Геометрија табот. Во Сегменти областа, внесете го бројот на страните за полигонот во поле означено Хоризонтално и потоа кликнете го зелениот означувач.

Икона

Пирамида

Торус

Црта објект со облик на прстен кој е базиран на круг каде што влечете во слајдот. За цртање на торус кој е базиран на овален објект, задржете Shift додека влечете.

Икона

Торус

Школка

Црта објект во облик на кугла кој е базиран на круг каде што влечете во слајдот. За цртање на школка која е базирана на овален објект, задржете Shift додека влечете.

Икона

Школка

Полутопка

Црта половина топка кога влечете во слајдот. За цртање на половина сфероид, задржете Shift додека влечете.

Икон

Полутопка

Assembling 3D Objects

Please support us!