Правоаголници

Со употреба на Прилагоди алатникот, можете да го додадете Правоаголници алатникот.

Creating Round Corners

Правоаголник

Црта пополнет правоаголник каде што влечете во тековниот документ. Кликнете каде што сакате да се постави агол на правоаголникот и влечете до саканата големина. За цртање на квадрат, задржете Shift додека влечете.

Икона

Правоаголник

Квадрат

Црта пополнет квадрат каде што влечете во тековниот документ. Кликнете каде што сакате да се постави агол на квадратот и влечете до саканата големина. За цртање на правоаголник, задржете Shift додека влечете.

Икона

Квадрат

Заоблен правоаголник

Црта правоаголник со пополнување каде што влечете во тековниот документ. Кликнете каде што сакате да се постави агол на правоаголникот и влечете до саканата големина. За цртање на квадрат, задржете Shift додека влечете.

Икона

Заоблен правоаголник

Заоблен квадрат

Црта квадрат со пополнување каде што влечете во тековниот документ. Кликнете каде што сакате да се постави агол на квадратот и влечете до саканата големина. За цртање на правоаголник, задржете Shift додека влечете.

Икона

Заоблен квадрат

Правоаголник, неисполнет

Црта празен правоаголник каде што влечете во тековниот документ. Кликнете каде што сакате да се постави агол на правоаголникот и влечете до саканата големина. За цртање на квадрат, задржете Shift додека влечете.

Икона

Правоаголник, неисполнет

Квадрат, неисполнет

Црта празен квадрат каде што влечете во тековниот документ. Кликнете каде што сакате да се постави агол на квадратот и влечете до саканата големина. За цртање на правоаголник, задржете Shift додека влечете.

Икона

Квадрат, неисполнет

Заоблен правоаголник, неисполнет

Црта празен квадрат каде што влечете во тековниот документ. Кликнете каде пто сакате да се постави агол на квадратот и влечете до саканата големина. За цртање на квадрат, задржете Shift додека влечете.

Икона

Заоблен квадрат, неисполнет

Заоблен квадрат, неисполнет

Црта празен квадрат каде што влечете во тековниот документ. Кликнете каде што сакате да се постави агол на квадратот и влечете до саканата големина. За цртање на правоаголник, задржете Shift додека влечете.

Икона

Заоблен квадрат, неисполнет

Please support us!