Режим

Ги менува формата, ориентацијата или пополнувањето на избраните објекти.

Икона

Transformations (LibreOffice Draw only)

To open the Transformations toolbar, choose View - Toolbars - Transformations. In LibreOffice Draw, you can also click the arrow next to the Transformations icon on the Standard bar.

Ротирај

Ги ротира или закосува избраните 2D објект(и) околу средишна точка. Влечете аголна рачка на објектот во насоката во која сакате да го ротирате. За закосување на објектот, влечете средна рачка во насоката во која сакате да се закоси.

Секоја страна има само една средишна точка. Двоен клик на објект за преместување на средишната точка во средина на објектот. Исто така можете да ја влечете средишната точка на нова локација на екранот, и потоа да се ротира објектот.

Note Icon

Ако изберете група која содржи 3D објект, само 3D објектот е ротиран. Не можете да закосите 3D објект. Наместо, можете да го ротирате околу X и Y оските со влечење на средните рачки.


Икона

Ротирај

Преврти

Го превртува избраниот објект околу линија за превртување, која можете да ја ставите било каде на слајдот. Извлечете ја рачката на објектот преку линијата за превртување за да го превртите објектот.

Икона

Преврти

Во 3Д објект на ротација

Го претвара избранио 2Д објект во 3Д објект, ротирајќи го објектот околу симетрала.

Влечете ја линијата на симетрија на нова локација за промена на обликот на претворениот објект. За промена на ориентацијата на линијата на симетрија, влечете една од нејзините крајни точки. Кликнете на објектот за негово претворање во 3D.

Икона

Во 3Д објект на ротација

Постави во круг (перспектива)

Го изобличува избраниот објект со пренесување околу замислени кругови и потоа додавање перспектива. Влечете рачка на избраниот објект за изобличување. Ако избраниот објект не е полигон или Bézier крива, ќе бидете прашани за промена на објектот во крива пред да се изобличи.

Икона

Постави во круг (перспектива)

Постави во круг (косина)

Го изобличува избраниот објект со пренесување околу замислени кругови. Влечете рачка на избраниот објект за изобличување. Ако избраниот објект не е полигон или Bézier крива, ќе бидете прашани да го смените објектот во крива пред да се изобличи.

Икона

Постави во круг (косина)

Изобличи

Ви дозволува да влечете рачки на избраниот објект за промена на обликот. Ако избраниот објект не е полигон или Bézier крива, треба да го смените објектот во крива пред да се изобличи.

Икона

Изобличи

Проѕирност

Applies a transparency gradient to the selected object. The transparency line represents a grayscale, with the black handle corresponding to 0% transparency and the white handle to 100% transparency.

Влечете ја белата рачка за промена на насоката на проѕирниот градиент. Влечете ја црната рачка за промена на должината на градиентот. Исто така можете да влечете и пуштите бои на рачките од Боја лентата за промена на нивните сиви вредности.

Note Icon

За да прикажетеЛента со бои, изберетеПоглед - Алатници - Лента со бои.


Икона

Проѕирност

Градиент

Го менува пополнувањето на градиентот на избраниот објект. Оваа команда е достапна само ако примените градиент на избраниот објект во Форматирај - Област. Влечете ги рачките на линијата на градиентот за промена на насоката на градиентот или неговата должина. Исто така можете да влечете и пуштите бои на рачките од Боја лентата за промена на бојата на крајните точки на градиентот.

Note Icon

За да прикажетеЛента со бои, изберетеПоглед - Алатници - Лента со бои.


Икона

Градиент

Please support us!