Transformations

Ги менува формата, ориентацијата или пополнувањето на избраните објекти.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose View - Toolbars - Transformations.


Ротирај

Ги ротира или закосува избраните 2D објект(и) околу средишна точка. Влечете аголна рачка на објектот во насоката во која сакате да го ротирате. За закосување на објектот, влечете средна рачка во насоката во која сакате да се закоси.

Секоја страна има само една средишна точка. Двоен клик на објект за преместување на средишната точка во средина на објектот. Исто така можете да ја влечете средишната точка на нова локација на екранот, и потоа да се ротира објектот.

note

Ако изберете група која содржи 3D објект, само 3D објектот е ротиран. Не можете да закосите 3D објект. Наместо, можете да го ротирате околу X и Y оските со влечење на средните рачки.


Icon Rotate

Ротирај

Преврти

Го превртува избраниот објект околу линија за превртување, која можете да ја ставите било каде на слајдот. Извлечете ја рачката на објектот преку линијата за превртување за да го превртите објектот.

Icon Flip

Преврти

Во 3Д објект на ротација

Го претвара избранио 2Д објект во 3Д објект, ротирајќи го објектот околу симетрала.

Влечете ја линијата на симетрија на нова локација за промена на обликот на претворениот објект. За промена на ориентацијата на линијата на симетрија, влечете една од нејзините крајни точки. Кликнете на објектот за негово претворање во 3D.

Icon In 3D rotation object

Во 3Д објект на ротација

Постави во круг (перспектива)

Го изобличува избраниот објект со пренесување околу замислени кругови и потоа додавање перспектива. Влечете рачка на избраниот објект за изобличување. Ако избраниот објект не е полигон или Bézier крива, ќе бидете прашани за промена на објектот во крива пред да се изобличи.

Icon Set in circle

Постави во круг (перспектива)

Постави во круг (косина)

Го изобличува избраниот објект со пренесување околу замислени кругови. Влечете рачка на избраниот објект за изобличување. Ако избраниот објект не е полигон или Bézier крива, ќе бидете прашани да го смените објектот во крива пред да се изобличи.

Icon Set to circle

Постави во круг (косина)

Изобличи

Ви дозволува да влечете рачки на избраниот објект за промена на обликот. Ако избраниот објект не е полигон или Bézier крива, треба да го смените објектот во крива пред да се изобличи.

Icon Distort

Изобличи

Проѕирност

Applies a transparency gradient to the selected object. The transparency line represents a grayscale, with the black handle corresponding to 0% transparency and the white handle to 100% transparency.

Влечете ја белата рачка за промена на насоката на проѕирниот градиент. Влечете ја црната рачка за промена на должината на градиентот. Исто така можете да влечете и пуштите бои на рачките од Боја лентата за промена на нивните сиви вредности.

note

За да прикажетеЛента со бои, изберетеПоглед - Алатници - Лента со бои.


Icon Transparency

Проѕирност

Градиент

Го менува пополнувањето на градиентот на избраниот објект. Оваа команда е достапна само ако примените градиент на избраниот објект во Форматирај - Област. Влечете ги рачките на линијата на градиентот за промена на насоката на градиентот или неговата должина. Исто така можете да влечете и пуштите бои на рачките од Боја лентата за промена на бојата на крајните точки на градиентот.

note

За да прикажетеЛента со бои, изберетеПоглед - Алатници - Лента со бои.


Icon Gradient

Градиент

Please support us!