Зум

Го намалува или зголемува екранот на моменталниот документ. Кликнете ја стрелката веднаш до иконата за го отворите Зум алатникот.

Icon Zoom

Зумирај

Icon Zoom ($[officename] Impress in Outline and Slide View)

Зум (LibreOffice Impress во преглед на слајдови и контури)

Зголеми

Го прикажува слајдот два пати поголем од моменталната големина

You can also select the Zoom In tool and drag a rectangular frame around the area you want to enlarge.

Icon Zoom In

Зголеми

Намали

Го прикажува слајдот два пати помал од моменталната големина

Icon Zoom Out

Намали

Зумирај 100%

Прикажи го слајдот во својата вистинска големина.

Icon Zoom 100%

Зумирај 100%

Претходен Зум

Returns the display of the slide to the previous zoom factor you applied. You can also press +Comma(,).

Icon Previous Zoom

Претходен Зум

Следен Зум

Undoes the action of the Previous Zoom command. You can also press +Period(.).

Icon Next Zoom

Следен Зум

Entire Page

Го прикажува целиот слајд на вашиот екран.

Icon Print Preview

Entire Page

Page Width

Ја прикажува целата ширината на слајдот. Врвот и дното на слајдот може да не се гледаат.

Icon Zoom Page Width

Page Width

Optimal View

Ја менува големината на екранот да ги вклучува сите објекти на слајдот.

Icon Optimal View

Optimal View

Зумирање на објект

Ја менува големината на екранот да ги собира објектите кои се избрани.

Icon Object Zoom

Зумирање на објект

Помести

Го преместува слајдот во рамките на прозорецот од LibreOffice. Поставете го покажувачот на слајдот и повлечете за да го преместите слајдот. Кога ќе го пуштите копчето од глушецот, ќе биде активирана последната алатка што сте ја користеле.

Icon Shift

Помести

Please support us!