Моментален Слајд/Ниво

Го прикажува моменталниот број на слајдот проследено од вкупниот број на слајдови.

Note Icon

Во Мод на слоеви, се прикажува името на слојот кој го содржи избраниот објект.


Please support us!