Моментална големина

Ги прикажува X и Y позициите на курсорот и големината на избраниот објект.

Ова поле на статусната лента ги користи истите мерни единици како и линијарите. Мерните единици можете да ги дефинирате со бирање Алатки - Опции - LibreOffice Impress - Општо.

Please support us!