Испробај времиња

Пушта проекција на слајдови со тајмер во долниот лев агол.

Икона

Испробај времиња

Испробај времиња на промена на слајд

Поставувања за проекција на слајдови

Please support us!