Испробај времиња

Пушта проекција на слајдови со тајмер во долниот лев агол.

Icon Rehearse Timings

Испробај времиња

Please support us!