Пресечи

Creates a shape from the overlapping area of the selected objects.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Shape - Intersect (LibreOffice Draw only)

Изберете два или повеќе објекти, отворете го менито со контекстот и изберете Форми - Пресек


Комбинирање на објекти и конструирање на облици

Please support us!