Одземи

Subtracts the area of the selected objects from the area of the lowermost object.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Shape - Subtract (LibreOffice Draw only)

Изберете еден или повеќе објекти во менито со контекст и изберете Форми - Одземи


Any spaces between the objects are preserved.

Please support us!