До крива

Converts the selected object to a Bézier curve.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Shape - Convert - To Curve (LibreOffice Draw only)

Отворете го менито со контекстот од избраниот објект и изберете Конвертирај - До крива


Please support us!