Боја / сиви нијанси

Ги прикажува слајдовите во боја, сиви нијанси или во црно / бело

За да пристапите до оваа наредба...

Choose View - Color/Grayscale.


Боја

Shows slides in color.

Сиви нијанси

Shows slides in shades of black and white.

Црно-бело

Shows slides in pure black or white without shading.

Please support us!