Заглавие и Подножје

Adds or changes text in placeholders at the top and the bottom of slides and master slides.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Insert - Header and Footer.

Choose Insert - Page number.

Choose Insert - Date and time.


The Header and Footer dialog contains the following tab pages:

Adding a Header or a Footer to All Slides

Changing and Adding a Master

Header Footer Dialog

Вклучи на слајд

Наведете ги елементите кои треба да се вклучат на слајдовите.

Заглавие

Adds the text that you enter in the Header text box to the top of the slide.

Текст за Заглавието

Adds the text that you enter to the top of the slide.

Датум и време

Додава датум и време на слајдот.

Фиксирано

Го прикажува датумот и времето што го внесувате во текст полето.

Променлива

Го прикажува датумот и времето кога слајдот бил креиран. Изберете формат од списокот.

Јазик

Изберете јазик за форматот на датумот и времето.

Подножје

Adds the text that you enter in the Footer text box to the bottom of the slide.

Текст за Подножјето

Adds the text that you enter to the bottom of the slide.

Број на слајд / Број на страна

Додава број на слајд или број на страна.

Не прикажувај на првиот слајд

Не ја прикажува информацијата што ја дефинирате на првиот слајд од презентацијата.

Примени на сите

Applies the settings to all the slides in your presentation, including the corresponding master slides.

Примени

Ги применува тековните поставувања на избраните слајдови.

Please support us!