Приказ на слајдови

Starts your slide show.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Slide Show - Slide Show.

F5

На алатникот за внесување кликнете

Slide Show Icon

Слајд-шоу


You can specify settings for running a slide show in Slide Show - Slide Show Settings.

Specify whether a slide show starts with the current slide or with the first slide on Tools - Options - LibreOffice Impress - General.

За да го започнете приказот на слајдови, направете некое од следните дејства:

Please support us!