Страна за белешки

Префрла во преглед на белешки, каде што може да додавате белешки на слајдовите. Белешките не се прикажуваат на публиката кога се врши презентацијата.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose View - Notes.


Please support us!