Slide Sorter

Displays miniature versions of the slides so they can easily be rearranged.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Поглед - Подредувач на слајдови


Измена на редоследот на слајдови

Употреба на кратенки во LibreOffice Impress

Please support us!