Ленијар

Прикажува или скрива ленијари во горниот и левиот дел од работната површина.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Поглед - Граничник


You can use rulers to position objects in the workspace, to set paragraph indents or to drag guides onto the page.

Please support us!