Избриши слој

Го брише активниот слој.

За да пристапите до оваа наредба...

Open the context menu of an inserted layer, then choose Delete Layer.


Please support us!