Navigator

Opens the Navigator, where you can quickly jump to other slides or move between open files.

You can dock the Navigator to the edge of your workspace.

За да пристапите до оваа наредба...

From the menu bar:

Choose View - Navigator.

From toolbars:

Icon Navigator On/Off

Navigator On/Off

From the keyboard:

F5


Tip Icon

Press +Shift+F5 to open the Navigator when you are editing a presentation.


Покажувач

Го променува покажувачот на глувчето во молив за да може да го користите за пишување по слајдовите за време на приказ на слајдови. Може да ја смените бојата на моливот.

Icon

Покажувач

First

Jumps to the first .

Icon First Slide

First

Previous

Moves back one .

Icon Previous Slide

Previous

Next

Move forward one .

Icon Next Slide

Next

Last

Jumps to the last .

Icon Last Record

Last

Режим на влечење

Drag and drop slides and named objects into the active slide. You can only insert slides and named objects from a saved file. You can only insert named objects as copies.

Icon

Вметни како хиперврска

Icon

Вметни како врска

Icon

Вметни како копија

Вметни како хиперврска

Вметнува слајдови како хиперврска (URL) во активниот слајд.

Вметни како врска

Inserts slides as a link into the active slide.

Вметни како копија

Вметни копија од слајд или именуван објект во активниот слајд.

Show Shapes

In the submenu you can choose to display a list of all shapes or only the named shapes. Use drag-and-drop in the list to reorder the shapes. When you set the focus to a slide and press the Tab key, the next shape in the defined order is selected.

Постоечки слајдови

Lists available slides. Double-click a slide to make it the active slide.

Отворени документи

Lists available LibreOffice files. Select a file to display the contents you can insert.

Please support us!