Background

Дефинира позадина за единечна страна или за сите страни во активниот документ.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Slide - Slide Properties and then click the Background tab


Опциите за овој дијалог се опишани тука.

Please support us!