Page

Подесува ориентација на страна, маргини, позадини и други опции за изглед.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Slide - Slide Properties and then click the Page tab


Формат на хартијата

Форматирај

Select a paper format supported by your printer. You can also create a custom page size by selecting User and entering the size dimensions in the Width and Height boxes.

Ширина

Shows width of the paper format you selected in the Format box. If you selected the User format, enter a value for the width of the page.

Висина

Shows height of the paper format you selected in the Format box. If you selected the User format, enter a value for the height of the page.

Портрет

Ориентацијата на страната е вертикална.

Пејзаж

Ориентација на страната е хоризонтална.

Фиока за хартија

Изберете извор на хартија за Вашиот печатач.

Tip Icon

Ако вашиот документ користи повеќе од еден формат на хартија, може да изберете различна фиока за секој формат.


Поле за преглед

Displays a preview of the current selection.

Маргини

Специфицирајте ја оддалеченоста помеѓу ивицата на испечатената страница и површината за печатење.

Лево

Внесете го растојанието помеѓу левата ивица од страната и содржината. Може да го видите изгледот во Преглед.

Десно

Внесете го растојанието помеѓу десната ивица од страната и содржината. Може да го видите изгледот во Преглед.

Горе

Внесете го растојанието помеѓу горната ивица од страната и содржината. Може да го видите изгледот во Преглед.

Дно

Внесете го растојанието помеѓу долната ивица од страната и содржината. Може да го видите изгледот во Преглед.

Форматирај

Специфицирајте формат за нумерирање на страниците.

Ускладете го објектот кон форматот на хартија.

Го намалува размерот на објектите и димензијата на фонтот во страната, за да може да се печати на селектираниот формат на хартија.

Please support us!