Export

Ја изнесува вашата презентација или цртеж и ги поставува опциите за изнесување.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Датотека - Извоз


Следните формати на датотеки Ви овозможуваат дополнителни опции при износ откако ќе кликнете на Зачувај:

HTML Document, JPEG, SVM/WMF/PICT/MET, BMP, GIF, EPS, PNG, PBM, PPM, PGM.

If you choose "HTML Document" as your file format, the HTML Export Wizard appears. This wizard guides you through the export process and includes the option to save the pictures in your presentation in GIF or JPG format.

Please support us!