Shape Menu

Choose Shape - Convert (LibreOffice Draw only)

Отворете го менито со контекстот од избраниот објект и изберете Конвертирај

Choose Shape - Convert - To Curve (LibreOffice Draw only)

Отворете го менито со контекстот од избраниот објект и изберете Конвертирај - До крива

Choose Shape - Convert - To Polygon (LibreOffice Draw only)

Отворете го менито со контекст од избраните објекти и изберете Конвертирај - Во полигонски

Choose Shape - Convert - To 3D (LibreOffice Draw only)

Отворете го менито со контекст на избран објект и изберетеКонвертирај - Во 3D

Choose Shape - Convert - To 3D Rotation Object (LibreOffice Draw only)

Отворете во контекстното мени за избраниот објект и изберете Конвертирај - Во 3D ротационо тело

Choose Shape - Convert - To Bitmap (LibreOffice Draw only)

Отворете го менито со контекстот на избран објект и изберете Конвертирај - Во сликичка

Choose Shape - Convert - To Metafile (LibreOffice Draw only)

Отворете го менито со контекстот на избраниот објект и изберете Конвертирај - Во мета датотека

Choose Shape - Convert - To Contour (LibreOffice Draw only)

Отворете го менито со контекстот на избран објект и изберете Конвертирај - Во контура

Choose Shape - Arrange - In Front of Object (LibreOffice Draw only)

Отворете го менито со контекстот за избраниот објект и изберете Намести - Пред објектот

Отворете го алатникот за местење на лентата за цртање и кликнете:

Икона

Пред објектот

Choose Shape - Arrange - Behind Object (LibreOffice Draw only)

Отворете го менито со контекст за избраниот објект и изберете Намести - зад објектот

Отворете го алатникот за местење на лентата за цртање и кликнете:

Икона

Зад објект

Choose Shape - Arrange - Reverse (LibreOffice Draw only)

Отворете го менито со контекст за избраниот објект и изберете Намести - Обратно

Отворете го алатникот за местење на лентата за цртање и кликнете:

Икона

Обратно

Choose Shape - Combine (LibreOffice Draw only)

Изберете два или повеќе објекти, отворете го менито со контекстот и изберете Комбинирај.

Choose Shape - Split (LibreOffice Draw only)

Изберете комбиниран објект, отворете го менито со контекст и изберете Подели.

Choose Shape - Connect (LibreOffice Draw only)

Изберете две или повеќе линии отворете го менито со контекст и изберетеСпои.

Choose Shape - Break (LibreOffice Draw only)

Изберете линија која што била креирана со спојување на две или повеќе линии, отворете го менито со контекст и изберете Раздели.

Choose Shape (LibreOffice Draw only)

Изберете два или повеќе објекти во менито со контекст и изберете Форми

Choose Shape - Merge (LibreOffice Draw only)

Изберете еден или повеќе објекти во менито со контекст и изберете Форми - Спои

Choose Shape - Subtract (LibreOffice Draw only)

Изберете еден или повеќе објекти во менито со контекст и изберете Форми - Одземи

Choose Shape - Intersect (LibreOffice Draw only)

Изберете два или повеќе објекти, отворете го менито со контекстот и изберете Форми - Пресек

Please support us!