Мени за слајд шоу

Choose View - Slide Transition

Изберете Внеси - Анимирана слика

Изберете Слајд шоу - Сопствена анимација

На алатникот за цртање кликнете

Икона

Сопствена анимација

Изберете Слајд шоу - Поставувања за слајд шоу

Изберете Слајд шоу - Сопствено слајд шоу

Please support us!