Внеси мени

Изберете Вметни - Дупликат слајд

Изберете Внеси - Прошири слајд

Изберете Внеси - Слајд со кратки информации

Choose Insert - Insert Snap Point/Line (LibreOffice Draw only).

Отворете го контекст менито и изберете Вметни Точка/Линија за прикачување

Изберете точка за прикачување или мени со контекст, и изберете Уреди прикачена точка/линија

Choose Insert - Table

На алатникот за внесување кликнете

Icon Insert Table

Table

Choose

На алатникот за внесување кликнете

Icon Insert Slide from File

Изберете Внеси - Полиња

Изберете Внеси - Полиња - Датум (фиксен)

Изберете Внеси - Полиња - Датум (променлива)

Изберете Внеси - Поле - Време (фиксно)

Изберете Внеси - Полиња - Време (променлива)

Изберете Внеси - Полиња - Име на датотека

Изберете Внесете - Полиња - Автор

Изберете Внеси - Полиња - Име на датотека

Please support us!