Мени за преглед

Изберете Поглед - Граничник

Изберете Поглед - Алтаници - Опции

Изберете Поглед - Алтаници - Презентација

Изберете Поглед - Боја/Црно-бело

Изберете Поглед - Нормален

Изберете Поглед - Контура

Изберете Поглед - Подредувач на слајдови

Изберете Поглед - Нормален

Choose View - Master Handout

Изберете Слајд шоу - Слајд шоу

F5

На алатникот за внесување кликнете

Slide Show Icon

Слајд-шоу

Изберете Поглед - Нормален

Choose View - Master Slide

Choose View - Master Slide

Choose View - Master Notes

Choose Slide - Master Elements

Изберете Поглед - Заглавие и фуснота

Изберете Внеси - Број на страница

Изберете Внеси - Датум и време

Изберете Поглед - Нормално

Choose View - Master Slide

Изберете Поглед - Страница за забелешки

Please support us!