Уреди мени

Изберете Уреди - Дупликат

Shift+F3

Изберете Уреди - Преод со бледнеење (LibreOffice Draw only)

Изберете Уреди - Избриши слајд

Изберете Уреди - Слој - Избриши

Изберете Уреди - Полиња

Кликнете врз иконата со лепливите точки на лентата за цртање

Please support us!