Основни фонтови

Specifies the settings for the basic fonts in your documents.

Исто така може да ги смените и основните фонтови за азиските јазици и јазиците со комплексен изглед на текст доколку ја активирате поддршката за нив во Алатки - Опции - Поставувања за јазик - Јазици.

These settings define the basic fonts for the predefined templates. You can also modify or customize the default text templates.

За да пристапите до оваа наредба...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Basic Fonts (Western).

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Basic Fonts (Asian). Asian language support must be enabled.


Основни фонтови

Стандардно

Specifies the font to be used for the Default Paragraph Style. The Default Paragraph Style font is used for nearly all Paragraph Styles, unless the Paragraph Style explicitly defines another font.

Големина

Ја одредува големината на фонтот.

Заглавие

Specifies the font to be used for headings.

Листа

Specifies the fonts for lists and numbering and all derived styles.

Кога ќе изберете за да форматирате пасус со бројки или точки во текстуален документ, програмата автоматски ги доделува овие стилови на пасус.

Наслов

Specifies the font used for the captions of images and tables.

Индекс

Specifies the font used for indexes, alphabetical indexes, and tables of contents.

Стандардно

Resets the values visible in the dialog back to the default installation values.

warning

Не се појавува потврда пред да се вчитаат стандардните вредности.


Please support us!