Пристапност

Поставува опции коишто ги прават програмите на LibreOffice попристапни за корисници со намален вид, ограничена способност или други ограничувања.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose - LibreOffice - Accessibility.


Пристапност во LibreOffice

Options Accessibility Dialog Image

Разни опции

Поставува опции за пристапност.

Користи покажувач за избирање текст во текст. документи што се само за читање

Го прикажува покажувачот во документи што се само за читање.

Allow animated images

Ги прегледува анимираните графики, како што се GIF-слики во LibreOffice.

Дозволи анимиран текст

Прегледува анимиран текст како што е трепкање и движење, во LibreOffice.

Опции за изглед со висок контраст

Висок контраст е поставување на оперативниот систем што ја менува шемата на бои за да ја подобри читливоста. Може да го одредите начинот на кој LibreOffice ќе ги користи поставувањата за висок контраст на оперативниот систем.

Рабовите на ќелиите и сенките секогаш се прикажани во бојата на текстот кога е активиран режимот на висок контраст. Во тој случај подлогата на ќелијата е занемарена.

Автоматски детектирај режим на висок контраст кај оперативниот систем

LibreOffice се префрла во режим на висок контраст кога бојата на подлогата на оперативниот систем е многу темна.

Користи автоматска боја на фонтот за приказ на екранот

Ги прикажува фонтовите во LibreOffice преку поставувањата на системските бои. Оваа опција влијае само на екранскиот приказ.

Користи системски бои за прегледи на страница

Ги применува поставувањата на оперативниот систем за висок контраст на прегледите на страници.

Please support us!