Application Colors

Ги поставува боите за корисничкиот интерфејс на LibreOffice. Може да ги зачувате тековните поставувања како шема на бои и да ги вчитате подоцна.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose - LibreOffice - Application Colors.


Пристапност во LibreOffice

Шема на бои

Зачувува и брише шеми на бои

Шема

Ја избира шемата на бои што сакате да ја користите.

Зачувување

Ги зачувува тековните поставувања како шема на бои која може подоцна да ја вчитате повторно. Името се додава во полето Шема.

Име на шемата за бои

Внесете име за шемата за бои.

Избриши

Ја брише шемата на бои што е прикажана во полето Шема. Не може да ја избришете стандардната шема.

Custom Colors

Ги избира боите за елементите на корисничкиот интерфејс.

To apply a color to a user interface element, ensure that the box in front of the name is checked. To hide a user interface element, clear the check box.

Note Icon

Some user interface elements cannot be hidden.


Note Icon

To enhance cursor visibility, set the application background color between 40% and 60% gray, it is automatically changed to 40% gray.


Поставувањето за боја Автоматски го менува елементот од корисничкиот интерфејс на стандардната боја од шемата на бои.

Поставувањата за бои „Посетени врски“ и „Непосетени врски“ се однесуваа само на оние документи што се креирани откако биле применети поставувањата.

Please support us!