Опции за печатење

Ги одредува опциите за печатење.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose - LibreOffice - Print.


Printing faster with Reduced Data

Намалување податоци за печатење

Може да го намалите количеството податоци што ќе се праќаат на печатачот. Намалувањето на податоците за печатење ја зголемува брзината на печатење поради тоа што датотеките за печатење се помали. Ова им го олеснува печатењето на печатачите со помалку меморија. Намалувањето на податоците за печатење ќе доведе до послаб квалитет на печатењето.

Поставувања за

Specifies whether the print settings apply to direct printing or to printing to a file.

Намали проѕирност

Доколку го означите ова поле проѕирните објекти ќе бидат испечатени како и нормалните непроѕирни објекти, во зависност од вашиот избор во наредните две полиња за избор.

Note Icon

Проѕирноста не може директно да се испечати. Поради тоа областите во документот во кои проѕирноста треба да биде видлива секогаш треба да се пресметаат како битмапи и да се испратат на печатачот. Во зависност од големината на битмапите и резолуцијата на печатачот може да има големи количества податоци.


Автоматски

Specifies that the transparency is only printed if the transparent area covers less than a quarter of the entire page.

Без проѕирност

With this option transparency is never printed.

Намали битмапи

Specifies that bitmaps are printed with reduced quality. The resolution can only be reduced and not increased.

Висок/нормален квалитет на печатење

High print quality corresponds to a resolution of 300dpi. Normal print quality corresponds to a resolution of 200dpi.

Резолуција

Specifies the maximum print quality in dpi. The resolution can only be reduced and not increased.

Вклучи проѕирни објекти

If this field is marked, the reduction in print quality for bitmaps also applies to the transparent areas of objects.

Reduce gradient

If this field is marked, gradients are printed with reduced quality.

Ленти за градиенти

Specifies the maximum number of gradient stripes for printing.

Средна боја

Specifies that gradients are only printed in a single intermediate color.

Конвертирај бои во нијанси на сиво

Specifies that all colors are printed only as grayscale.

Предупредувања на печатачот

Defines which warnings appear before printing begins.

Големина на хартијата

Mark this check box if a certain paper size is needed for printing the current document. If the paper size used in the document is not provided by the current printer, you will receive an error message.

Ориентација на хартијата

Mark this check box if you need a certain paper orientation for printing the current document. If the format used by the current document is not available from the printer, an error message will appear.

Проѕирност

Mark this check box if you always want to be warned if transparent objects are contained in the document. If you print such a document, a dialog appears in which you can select if the transparency is to be printed in this print instruction.

Please support us!