Фонтови

Заменува еден фонт со друг фонт по Ваш избор. Замената само менува фонт кога е прикажан на екранот или за време на печатење. Не го менува фонтот што е зададен во форматирањето на Вашиот документ.

Доколку сакате, може да го игнорирате стандардниот фонт за замена што го користи Вашиот оперативен систем кога ќе сретне недостапен фонт во документот.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose - LibreOffice - Fonts.


Note Icon

Замената на фонтови исто така влијае на приказот на фонтовите во корисничкиот интерфејс на LibreOffice


warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Примени табела за замена

Ги овозможува поставувањата за замена на фонтови што сте ги дефинирале.

Табела за замени

Ги прикажува оригиналниот фонт и фонтот што ќе го замени. Изберете Секогаш за да ги замените и екранскиот фонт и фонтот за печатење, дури и ако оригиналниот фонт е инсталиран на Вашиот систем. Изберете Само на екран за да го замените само екранскиот фонт.

Always checkbox

Screen only checkbox

Replacement action

checked

blank

Font replacement on screen and when printing, whether the font is installed or not.

checked

checked

Font replacement only on screen, whether the font is installed or not.

blank

checked

Font replacement only on screen, but only if font is not available.

blank

blank

Font replacement on screen and when printing, but only if font is not available.


Фонт

Внесете или изберете го името на фонтот што сакате да го замените.

Замени со

Внесете го името на фонтот за замена.

Примени

Ја прави замената на фонтови.

Икона

Примени

Избриши

Ја брише замената на фонтови.

Икона

Избриши

Поставувања на фонт за изворни кодови на HTML и Basic

Изберете го фонтот и големината на фонтот за приказ на изворни кодови на HTML и Basic.

Фонтови

Изберете го фонтот за приказ на изворни кодови на HTML и Basic. Изберете Автоматски за автоматски да се избере соодветен фонт.

Само непропорционални фонтови

Обележете го ова за да ги прикажете само непропорционалните фонтови во листата Фонтови.

Големина

Изберете големина на фонт за приказот на изворни кодови на HTML и Basic.

Please support us!