Уреди патеки

Во дијалогот Уредување патеки може да изберете папки коишто се достапни во LibreOffice.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose - LibreOffice - Paths.

Choose Tools - AutoText - Path. (autotext only)


Патеки

Содржи листа на патеки или што веќе биле додадени. Означете ја стандардната патека за новите датотеки.

Додај

Го отвора дијалогот Избирање патеки за да изберете друга папка или дијалогот Отворање за да изберете друга датотека.

Избриши

Го бриши избраниот елемент без дадена потврда за бришење..

Please support us!