Патеки

This section contains the default paths to important folders in LibreOffice. These paths can be edited by the user.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose - LibreOffice - Paths.

Choose Tools - AutoText - Path.


Елементи во листата со патеки

To modify an entry in this list, click the entry and click Edit. You can also double click the entry.

Стандардно

Копчето Стандардно ги ресетира патеките на претходно дефинираните вредности за сите избрани елементи.

Уреди

Кликнете за да го прикажете дијалогот Избирање патека или Уреди патеки .

Може да го измените редоследот на елементите со кликање на насловната лентата на колоната Тип. Ширината на колоната може да биде изменета со движење на разделувачот меѓу колоните со глушецот.

Во следнава листата со патеки, не се прикажани патеките за споделените папки во директориумот каде е инсталиран LibreOffice . Податоците за секој корисник посебно се чуваат во папката {user}, којашто се наоѓа во корисничката папка .

Тип

Патека

Опис

Мои документи

Стандардна папка за документи на Вашиот систем

Оваа папка може да ја видите кога првпат ќе го повикате дијалогот Отворање или Зачувување.

Автоматска корекција

This folder stores your own AutoCorrect texts.

Автоматски текст

This folder stores your own AutoText texts.

Галерија

Во оваа папка се наоѓаат новите теми во галеријата.

Графика

Оваа папка се прикажува кога првпат ќе го повикате дијалогот за отворање или зачувување графички објекти.

Резервни копии

Тука се зачувуваат автоматските резервни копии од документите.

Шаблони

In this folder you can store your own templates.

Привремени датотеки

Тука LibreOffice ги чува неговите привремени датотеки.

Classification

LibreOffice reads the TSCP BAF policy from this file.


Please support us!