Општо

In the General section, you can select default settings for saving documents, and can select default file formats.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose - Load/Save - General.


Options Save Dialog Image

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Вчитување

Со документот вчитај поставувања специфични за корисникот

Поставувањата специфични за корисникот што се зачувани во документот, ги вчитува заедно со документот.

If Load user-specific settings with the document is not selected, the following user-specific settings still apply:

Следниве поставувања секогаш се вчитуваат со документот, независно од тоа дали оваа опција е избрана:

Со документот вчитај поставувања специфични за корисникот

If enabled, the printer settings will be loaded with the document. This can cause a document to be printed on a distant printer, if you do not change the printer manually in the Print dialog. If disabled, your standard printer will be used to print this document. The current printer settings will be stored with the document whether or not this option is checked.

Load view position with the document even if it was saved by a different user

Loads the view position settings saved in a document with the document even if it was saved by a different user.

If Load view position with the document even if it was saved by a different user is not selected, the view position will only be loaded with a document if the author metadata in the document matches the first and last name in - LibreOffice - User Data. Note that the author will only be saved with a document if the setting Apply user data in File - Properties - General is enabled.

Зачувување

Автоматско зачувување на документи

Зачувај информации за автом. враќање на секои

Specifies that LibreOffice saves the information needed to restore all modified documents in case of a crash.

Минути

Specifies the time interval in minutes before AutoRecovery information is saved for a document.

note

A timer starts for a document when it is first modified. AutoRecovery information is saved after the specified time (while LibreOffice is idle). The timer then restarts with the next modification in the document.


Automatically save the document too

Specifies that LibreOffice saves all modified documents when saving AutoRecovery information. Uses the time interval specified in Minutes.

Уреди својства на документот пред зачувување

Означува дека дијалогот Својства ќе се појавува секој пат кога ќе ја активирате наредбата Зачувај како.

Секогаш креирај резервна копија

Saves the previous version of a document as a backup copy whenever you save a document. Every time LibreOffice creates a backup copy, the previous backup copy is replaced. The backup copy gets the extension .BAK.

За да ја смените локацијата на резервната копија изберетеАлатки - Опции - LibreOffice- Патеки и внесете нова патека за резервната датотека.

Place backup in same folder as document

Backup copy is saved to the same folder as the document. If the backup copy cannot be saved in the same folder for some reason, then LibreOffice tries to save the copy in the Backups folder specified in Paths.

Save URLs relative to file system

This option allows you to select the default for relative addressing of URLs in the file system and on the Internet. Relative addressing is only possible if the source document and the referenced document are both on the same drive.

Релативната адреса секогаш почнува од папката каде што се наоѓа тековниот документ. Спротивно на тоа, апсолутното адресирање секогаш почнува од кореновата папка. Следната табела ја покажува разликата во синтаксата помеѓу релативното и апсолутното адресирање:

Примери

Датотечен систем

Интернет

релативно

../sliki/img.jpg

../sliki/img.jpg

апсолутно

file:///C:/work/images/img.jpg

https://myserver.com/work/images/img.jpg


warning

Советот од помошта секогаш прикажува апсолутна патека. Како и да е, доколку документот е зачуван во HTML-формат, LibreOffice ќе внесе релативна патека ако е избрано соодветното поле за обележување.


Select this box for relative saving of URLs in the file system.

Интернет

Select this box for relative saving of URLs to the Internet.

Default file format and ODF settings

ODF format version

LibreOffice 7.0 supports the OpenDocument format (ODF) version 1.3. The prior versions of LibreOffice support the file format ODF 1.2. Prior file formats cannot store all new features of the new software.

OpenOffice.org 3 and StarOffice 9 introduced new features which have to be saved using the OpenDocument format (ODF) version 1.2. The prior versions of OpenOffice.org 2 and StarOffice 8 support the file formats ODF 1.0/1.1. Those prior file formats cannot store all new features of the new software.

Current LibreOffice versions can open documents in ODF formats 1.0/1.1, 1.2, and 1.3.

When you save a document, you can select whether to save the document in the format ODF 1.3, ODF 1.3 Extended, ODF 1.2, ODF 1.2 Extended, ODF 1.2 Extended (compatibility mode), or in the prior format ODF 1.0/1.1.

note

Currently, the ODF 1.2 (Extended) or newer formats enable files of Draw and Impress to contain comments. Those comments can be inserted by Insert - Comment in the latest software version. The comments get lost when loading files into prior software versions that were saved by the latest software version.


Some companies or organizations may require ODF documents in the ODF 1.0/1.1, or ODF 1.2 format. You can select these format to save in the listbox. These older formats cannot store all new features, so the new format ODF 1.3 (Extended) is recommended where possible.

The ODF 1.2 Extended (compatibility mode) is a more backward-compatible ODF 1.2 extended mode. It uses features that are deprecated in ODF 1.2 and/or it is 'bug-compatible' to older OpenOffice.org versions. It may be useful if you need to interchange ODF documents with users who use pre-ODF 1.2 or ODF 1.2-only legacy applications.

Тип на документ

Го одредува типот на документ за кој сакате да го дефинирате стандардниот формат на датотека.

Секогаш зачувувај како

Одредува дека документите од типот избран на левата страна секогаш ќе се зачувуваат како датотеки од овој тип. Може да изберете друг тип датотека за тековниот документ во дијалогот Зачувување како.

Предупреди кога не се зачувува во OpenDocument или во стандарден формат

Може да изберете дали да добиете порака за предупредување кога зачувувате документ во формат којшто не е OpenDocument или ако не сте поставиле стандарден формат во Алатки - Опции - Вчитање/зачувување - Општо.

Може да изберете кој формат на датотека ќе се користи како стандарден при зачувување различни видови документи. Ако, на пример, постојано разменувате документи со други личности кои користат Microsoft Office, може тука да зададете дека LibreOffice ќе ги користи форматите само на Microsoft Office како стандардни.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Please support us!