Алатник за табеларни податоци

Користете го алатникот за табеларни податоци за да го контролирате прегледот на податоци.

Филтрираниот преглед на податоци е активен сѐ додека не го промените или исклучите подредувањето или критериумите за филтрирање. Ако некој филтер е активен тогаш ќе биде активирана иконата Примени филтер на алатникот за табеларни податоци.

Save Record

Saves the current database table record. The Save Record icon is found on the Table Data bar.

Икона

Зачувај запис

Edit Data

Turns the edit mode for the current database table on or off.

Icon

Edit Data

Undo

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Икона

Отповикај: Внес на податоци

Find Record

In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

Find Record Icon

Најди запис

Refresh

Refreshes the displayed data. In a multi-user environment, refreshing the data ensures that it remains current.

Icon Refresh

Освежи

Sort Order

Specifies the sort criteria for the data display.

Sort Order Icon

Подреди

Sort Ascending

Text fields are sorted alphabetically (A-Z), numerical fields in ascending order (0-9).

Icon Sort Ascending

Подреди растечки

Sort Descending

Text fields are sorted alphabetically (Z-A), number fields in numerically descending order (9-0).

Icon Sort Descending

Подреди опаѓачки

AutoFilter

Filters the records based on the content of the currently selected data field.

Icon AutoFilter

Автоматски филтер

Apply Filter

Switches between the filtered and unfiltered view of the table.

Icon Form Filter

Примени филтер

Standard Filter

Allows you to set the filtering options.

Икона

Филтер

Reset Filter/Sorting

Cancels the filter settings and displays all of the records in the current table.

Icon

Reset Filter/Sorting

Податоци во текст

Ги вметнува сите полиња од означениот запис во тековниот документ на позицијата на покажувачот.

Icon

Податоци во текст

Data to Fields

Updates the contents of the existing database fields by the marked records. The Data to Fields icon is only available if the current document is a text document.

Icon

Податоци во полиња

Циркуларно писмо

Го стартува Волшебникот за циркуларни писма за да креирате циркуларни писма.

Икона

Циркуларно писмо

Data Source of Current Document

Displays, in the data source browser, the table that is linked to the current document.

Icon

Data Source of Current Document

Explorer On/Off

Turns on and off the view of the data source explorer. The Explorer On/Off icon is visible on the Table Data bar.

Icon

Explorer On/Off

Please support us!