Интегрирање нови UNO-компоненти

Програмерите може да напишат и интегрираат нивни сопствени UNO (Universal Network Objects) компоненти во LibreOffice. Тие нови компоненти може да се додадат во менијата и алатниците на LibreOffice, а ги викаме „Додатоци“.

Интегрирањето на нови компоненти е поддржани од некои услуги и алатки. Можете да најдете детали во LibreOffice Водичот за развивачи. Трите главни чекори се следниве:

  1. Регистрирајте ги новите компоненти во LibreOffice. Ова може да се оствари со алатката unopkg, која може да се најде во {installpath}програмата.

  2. Интегрирајте ги новите компоненти како сервиси. Сервисите ProtocolHandler и JobDispatch Ви помагаат. Повеќе информации можете да најдете во LibreOffice Водичот за развивачи.

  3. Измена на корисничкиот интерфејс (менија или алатници). Ова може да се направи речиси автоматски со пишување на XML текстуална датотека која ги опишува промените. Повеќе информации можете да најдете во LibreOffice Водичот за развивачи.

Додатоците можат да ја прошират функционалноста на LibreOffice. Тие не се однесуваат на што овозможуваат нови функции за LibreOffice Calc.

Please support us!