Релативни и апсолутни врски

Кога вклучувате хиперврски, два фактора мора да се земат во предвид: дали тие се поставени како релативни или апсолутни при зачувување и дали датотеката е присутна.

warning

Кога ќе го поставите глушецот на хиперврска, советот со помош ја прикажува апсолутната референца, откако LibreOffice користи внатрешни апсолутни имиња на патеки. Комплетната адреса и патека може да се види само кога го гледате резулатот на HTML изнесувањето, со вчитување на HTML датотека "Текст" или отворете го со уредувач на текст.


Please support us!