Вметнување објекти од Галеријата

Можете да вметнете објект во документ како копија или како врска. Копија на објект е независна од оригиналниот објект. Промените на оригиналниот објект немаат ефект на копијата. Врската останува зависна од оригиналниот објект. Промените на оригиналниот објект исто така се одразуваат во врската.

Вметнување објект како копија

 1. Отворете ја Галеријата со кликање на иконата Галерија на лентата Стандардно или со избирање на Алатки - Галерија.

 2. Изберете тема.

 3. Изберете објект со кликање.

 4. Повлечете го објектот во документот, или десен клик за отворање на контекстното мени и изберете Вметни и Копирај.

Вметнување објект како линк

 1. Open the Gallery by clicking the Gallery icon on the Standard bar, or by choosing Insert - Media - Gallery.

 2. Изберете тема.

 3. Изберете објект со кликање.

 4. Drag the object into the document while pressing the Shift and keys, or right-click to open the context menu and select Insert and Link.

Вметнување објект како позадинска графика

 1. Отворете ја Галеријата со кликање на иконата Галерија на лентата Стандардно или со избирање на Алатки - Галерија.

 2. Изберете тема.

 3. Изберете објект со кликање.

 4. Отворете го контекстното мени и изберете Вметни - Позадина - Страница или Пасус.

Вметнување на објект како текстура (шема) за друг објект

 1. Отворете ја Галеријата со кликање на иконата Галерија на лентата Стандардно или со избирање на Алатки - Галерија.

 2. Изберете тема.

 3. Изберете објект со кликање.

 4. Повлечете објект врз другиот објект во документот со притискање на Ctrl.

Please support us!