Додавање командно копче во документ

Можете да го користите алатникот Контроли на форми за додавање полиња за означување, табели кои прикажуваат записи на податоци и други контроли во документот.

За додавање копче на документ

 1. Изберете Приказ - Алатници - Контроли на форми.

 2. Push Button Icon

  На алатникот Контроли на форми, кликнете на иконата Копче.

  Покажувачот на глушецот се менува во симбол со крст.

 3. Во документот, повлечи и пушти за цртање на копчето.

 4. Right-click the button and choose Control Properties.

 5. Назначете ги својствата на копчето.

 6. За менување на ознаката на копчето, кликнете на ливчето Општо, и уредете го текстот во полето Ознака.

 7. За придружување на макро на копчето, кликнете на ливчето Настани, и кликнете го копчето ... покрај дејството на копчето кое што сакате да го стартува макрото. Во дијалогот Додели макро, лоцирајте го макрото кое што сакате да го користите, и потоа кликнете Во ред.

 8. Затворете го дијалогот Својства.

 9. (По избор) Назначете ги својствата на формата на која припаѓа копчето.

 10. Right-click the button and choose Form Properties.

 11. Се отвора дијалогот Својства на формата.

 12. Назначете ги својствата за формата и потоа затворете го дијалогот.

Please support us!