Пребарување атрибути

Searching for attributes is available in the Find & Replace dialog for text documents.

Можете да пребарувате текст со атрибути кои се применуваат со директно форматирање или со стилови. На пример, ако пребарувате за атрибутот Фонт, ќе се најдат сите делови од текстот кои не го користат стандардниот фонт се најдени. Ќе се најдат сите текстови кои имаат директно кодиран атрибут на фонт, каде стилот го префрла атрибутот на фонтот.

tip

Ако сакате да најдете текст со кој било фонт според неговото име, кликнете на копчето Форматирај дијалогот Најди и замени на LibreOffice Writer.


note

After you select the attributes that you want to search for, the Paragraph Styles box in the Other options area of the LibreOffice Writer Find & Replace dialog changes to Including Styles.


note

Ако сакате да пребарувате текст во кој атрибутите се поставени преку директно форматирање и стилови, изберете го полето Вклучувајќи стилови.


note

The search criteria for attributes are listed below the Find box.


За пребарување на сите измени на фонтовите

  1. Изберете Уреди - Најди и замени.

  2. Clear the Find text box if necessary.

  3. Кликнете Атрибути.

  4. Во дијалогот Атрибути, изберете го полето за означување Фонтови и кликнете Во ред.

    In the Find & Replace dialog, you now can read "Font" below the Find text box.

  5. Кликнете Најди.

Сите места каде што е применета замената на фонтот, директно или со доделување на соодветен стил, се најдени.

За ресетирање на Најди и замени режимот

За престанок на пребарување за тековните атрибути, ресетирајте го дијалогот Наоѓање и замена во нормален режим.

Наоѓање и замена дијалогот

Please support us!