Додавање копчиња во алатниците

За да додадете копче во алатникот:

Open the context menu of the toolbar (right click) and choose Visible Buttons and then select the button you want to display.

За да додадете копче на листата со видливи копчиња:

  1. Изберете Алатки - Приспособи, и кликнете го Ленти со алатки ливчето.

  2. Во полето Ленти со алатки , изберете го алатникот кој сакате да го смените.

  3. Кликнете Додади команди , изберете ја новата команда и потоа кликнете Додади.

  4. Ако сакате, можете да ја уредите листата Команди со избирање на име на команда и кликање Помести нагоре и Помести надолу.

  5. Click OK.

Please support us!