Додавање графики во Галеријата

Со повлечи и пушти, можете да ставите графика од документ како HTML страница во Галеријата.

  1. Прикажување на темата на Галеријата на која сакате да и се додаде графика.

  2. Без кликање, позиционирајте го покажувачот на глушецот над графиката.

  3. Ако покажувачот на глушецот се смени во симбол со рака, графиката покажува на хиперврска. Во тој случај, кликнете на графиката додека го држите тастерот за да изберете без извршување на хиперврската.

    Ако покажувачот на глушецот не се смени во симбол со рака, можете да ја кликнете графиката за да ја изберете.

  4. Откако графиката е избрана, отпуштете го копчето на глушецот. Повторно кликнете на графичката слика, додека го држите притиснато копчето на глушецот повеќе од две секунди. Графичката слика се копира во внатрешната меморија.

  5. Повлечете ја графиката во Галеријата без да го отпуштите копчето на глушецот.

Вметнување објекти од Галеријата

Влечење и пуштање во LibreOffice документи

Копирање графики од еден во друг документ

Копирање области на табеларни пресметки во текстуални документи

Копирање графики од Галеријата

Please support us!