Adding Graphics to the Gallery

Со повлечи и пушти, можете да ставите графика од документ како HTML страница во Галеријата.

  1. Прикажување на темата на Галеријата на која сакате да и се додаде графика.

  2. Без кликање, позиционирајте го покажувачот на глушецот над графиката.

  3. Ако покажувачот на глушецот се смени во симбол со рака, графиката покажува на хиперврска. Во тој случај, кликнете на графиката додека го држите тастерот за да изберете без извршување на хиперврската.

    Ако покажувачот на глушецот не се смени во симбол со рака, можете да ја кликнете графиката за да ја изберете.

  4. Откако графиката е избрана, отпуштете го копчето на глушецот. Повторно кликнете на графичката слика, додека го држите притиснато копчето на глушецот повеќе од две секунди. Графичката слика се копира во внатрешната меморија.

  5. Повлечете ја графиката во Галеријата без да го отпуштите копчето на глушецот.

Please support us!