Копирање графики од Галеријата

Ако влечете графика од Галеријата во текст, табеларна пресметка или документ со презентација, графиката ќе се вметне таму.

Ако ја отпуштите графиката директно на објект за цртање, забележете го следново:

Please support us!